Våra anställda


Claes Parsmo

CEO Compassion Norden

Ann Hatava

 

Ekonomichef CFO Compassion Norden

Halldis Kirkeng

SDS - Manager, fadderservice och kommunikation

Andreas Öjebrandt

Marknadsansvarig Sverige

Mari Therese Jørgensen

Marknadsansvarig Norge

Katerina Novik

Ekonomi- & administrationsmedarbetare

Rohde Åkesson

Fadderservice Compassion Sverige

Eva K. Andersen

Fadderservice Compassion Norge