Vi är en av de högst rankade kristna biståndsorganisationerna. Vi använder våra resurser i en modell som fokuserar på varje individuellt barn istället för att fokusera på samhällsutveckling. Det här är skillnaden medan dem:

Barnutveckling: Pengarna går specifikt till ditt fadderbarn genom en lokal kyrka, som assisteras av Compassion i det samhälle där barnet lever. Kristna ledare uppmärksammar och bryr sig om ert barn. Dessutom kan du ge gåvor och resurser till ditt fadderbarn genom att bygga en nära relation genom att skicka och ta emot brev och bilder.

Samhällsutveckling: Pengarnas ges i barnets namn men går till ett helt samhälle och dess utveckling. Den används vanligtvis till samhällsförbättrande projekt som att bygga skolor, borra brunnar, bygga vägar osv. där ditt sponsrade barn lever. Barnet får del när samhället drar nytta av investeringarna. Denna modell är alltså inte Compassions.

Som kristuscentrerad organisation strävar vi efter att vara goda förvaltare av de resurser som anförtros oss. Vår finansiella ansvarighet, våra rapporteringsprocesser och resultat över hela världen får ständigt beröm. Vi är medlemmar i Evangelical Council of Accountability och möter kraven från Better Business Bureau Wise Givning Alliance. Vår påverkan har blivit skildrad av ledande nyhetskällor.

Vi gör det enkelt att se exakt vart pengarna går. För oss är finansiell integritet och transparens viktigt. Vill du veta hur mycket pengar vi får in, var våra intäkter kommer ifrån, och hur varje krona spenderas i vår fadderorganisation?

Ekonomisk integritet
Compassion Sverige är i ett uppstartskede och är anslutet till Svensk Insamlingskontroll (90-konto). Enligt de redovisningsregler som tillämpas i den rapporteringen räknas etableringsstödet från Compassion International som intäkt med påföljd att nyckeltalet för hur stor del av våra intäkter som går vidare till ändamålen endast visar 45%. 

Om etableringsstödet inte räknas in så går dock 76 % direkt till ändamålen. Compassion har fått flera utmärkelser för sitt ekonomiska ansvar och ansvarsskyldighet i de länder vi arbetar i. Läs mer om vår ekonomiska ansvarsskyldighet på vår internationella hemsida. Där framgår också att Compassion International ger ut 82,4 % till ändamålen. Financial Integrity: http://www.compassion.com/about/financial.htm

Vill du samarbeta med en trovärdig kristen biståndsorganisation för att påverka de barns liv som lever i fattigdom? Vi har funnits sedan 1952 och vi samarbetar med nästan 7000 kristna kyrkor som hjälper över 1,9 miljoner barn i 25 utvecklingsländer.

Har du frågor om vårt finansiella förvaltarskap

Vi vet att det är ett stort beslut att bli fadder och stötta ett barn och vi uppmanar dig att undersöka vår organisation innan du bestämmer dig. Om du har några frågor om Compassions finansiella integritet så ta gärna kontakt med oss.

Kontinuitet

Compassion International har arbetat med välgörenhet sedan 1952. Sedan dess har vi strävat att vara transparenta, trovärdiga och autentiska i allt vi gör.

Skattefria gåvor

Riksdagen har beslutat att slopa skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet och förfarandet med godkännande av gåvomottagare. Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2016. (källa: Skatteverkets hemsida)