Cirka 400 miljoner barn lever i extrem fattigdom.
Vi kan förändra det.


Compassion arbetar holistiskt, vi hjälper barn att utvecklas fysiskt, ekonomiskt, socialt och andligt.

I varje land där vi har fadderbarn arbetar vi tillsammans med en lokal kyrka som ansvarar för projektet

som arbetar med barnen. Idag samarbetar vi med över 7000 lokala kyrkor i 25 länder.

Vi hjälper barnen på livets alla områden

Ekonomiskt

Barnen får gå i skola och får den undervisning som den ordinarie skolan i landet erbjuder. Ditt fadderskap räcker till skolavgift, skoluniform, böcker och skolmaterial. Vi erbjuder också läxhjälp och yrkesinriktad utbildning.

Fysiskt

Varje barns hälsa är av högsta prioritet och därför ser vi inte bara till så att de vaccineras utan förser dem också utöver vaccineringar med medicinsk hjälp när de behöver det. Vi tillhandahåller och uppmanar barnen att engagera sig i olika sportaktiviteter. Givetvis lär vi också barnen och deras föräldrar hur viktigt det är att sköta sin hygien.

Socialt

Genom Compassion blir barnen hjälpta från insidan och ut. De får ta emot kärlek och uppmuntran både från de anställda vid projekten men också i form av brev från sina faddrar. Compassions sociala arbete fokuserar på barnens välbefinnande. 

Andligt

Alla barn välkomnas till söndagsskolan där barnen får möjlighet att höra talas om Gud och Hans villkorslösa kärlek. De får höra om Jesus på ett sätt som passar deras ålder och kultur. Alla barn får en bibel. Bön och sång är också naturliga inslag i de projekt barnen tillhör.

Oberoende forskning visar att barn i Compassions program har:


27-40% större chans att fullfölja gymnasiet
27-40%

större chans att fullfölja gymnasiet

35% större chans att få ett arbete som tjänsteman
35%

större chans att få ett arbete som tjänsteman

30-75% större chans att få ett ledaruppdrag
30-75%

större chans att få ett ledaruppdrag