Idag lever ca 400 miljoner i extrem fattigdom.
Vi kan förändra det.


Läs mer om hur vi kan befria barn ifrån fattigdom i Jesu namn:

Vi hjälper barnen på alla livets områden:

Ekonomiskt

Barnen går i skola och får kompletterande undervisning till den ordinarie skolan som landet erbjuder. Ditt fadderskap räcker till skolavgift, skoluniform, böcker och annat skolmaterial. Vi erbjuder också läxhjälp och yrkesinriktad utbildning.

Fysiskt

Varje barns hälsa är av högsta prioritet. Därför ser vi inte bara till så att de vaccineras och förser dem utöver det med medicinsk hjälp när de behöver det, utan engagerar dem också i olika sportaktiviteter och lär dem och deras föräldrar/vårdnadshavare hur viktigt det är att sköta sin hygien.

Socialt

Genom Compassion blir barnen hjälpta från insidan och ut. De får ta emot kärlek och uppmuntran både från de anställda vid projekten, men också i form av breven från sina faddrar. Compassions sociala arbete fokuserar på barnens välbefinnande. Därför erbjuds de extra stöd och hjälp vid exempelvis traumatiska upplevelser.

Andligt

Barnen får möjlighet att lära känna Gud och Hans villkorslösa kärlek. De får höra om Jesus på ett sätt som passar deras ålder och kultur. Alla barn får en bibel som de ges undervisning i. Bön och sång är också naturliga inslag i de projekt barnen tillhör.

Oberoende forskning visar att barn i Compassions program har:


27-40% större chans att fullfölja gymnasiet
27-40%

större chans att fullfölja gymnasiet

35% större chans att få ett arbete som tjänsteman
35%

större chans att få ett arbete som tjänsteman

30-75% större chans att få ett ledaruppdrag
30-75%

större chans att få ett ledaruppdrag