Mammor och spädbarn i fattigdom är extremt utsatta.


Hälsoprogrammet för mammor och spädbarn räddar liv

Se hur vi hjälper dessa minsta och deras mammor att överleva och må bra.

Dela denna video via:

Hjälpa de minsta att överleva och må bra


Varje år dör ca 4 miljoner barn innan de är 1 år gamla. Sedan 1990 har ungefär 10 miljoner kvinnor dött under sina graviditeter eller på grund av komplikationer kring barnens födslar.

Compassions hälsoprogram för mammor och spädbarn finns till just för dessa allra mest utsatta. Vi hjälper och stöttar mammorna genom deras graviditeter och förlossningar och lär dem om hygien och hur de på bästa sätt kan ta hand om sina nyfödda. Vi besöker mammorna i deras hem varje vecka och övervakar de nyföddas utveckling. Vi berättar också för dem om Jesus och uppmuntrar dem att fostra barnen in i det kristna livet.

Mammorna lär sig att läsa o skriva och erbjuds yrkesutbildning. Detta hjälper dem att bli självständiga och självförsörjande. Kvinnor som vill starta sin egen verksamhet lär sig att skriva en affärsplan och får möjlighet att ta mikrolån för att kunna starta igång sin verksamhet.