Ibland behöver barnen mer hjälp än vad som innefattas i fadderskapet. Det är då programmet "Kritiska behov" kommer till sin rätt.

Ändamål


Detta ändamål syftar till att stödja de barn som ännu inte har några faddrar. På så sätt kan de ändå ta del av Compassions projekt och få alla den hjälp de behöver.

Spädbarn som är födda i extrem fattigdom är oerhört utsatta och sårbara.
Genom Compassions hälsoprogram för barns överlevnad ser vi till att dessa nyfödda får en bra start i livet.

Många barn växer upp i extremt fattiga områden där tillgång till rent vatten. Ger du pengar till detta ändamål bidrar du till att förse barn med rent vatten.

Ibland behöver extraordinära insatser sättas in snabbt. För att bäst kunna göra det har vi programmet "Kritiska behov". Pengar från detta program används för att hjälpa barn som behöver extraordinär medicinsk hjälp snabbt, eller för att återställa efter jordskalv och naturkatastrofer till exempel.