Ibland behöver barnen mer hjälp än vad som omfattas av fadderskapet

Att leva i extrem fattigdom och att dessutom vara med om en naturkatastrof får ofta katastrofala följder så som brist på bostäder, spridning av sjukdomar, brist på mat och rent vatten med mera. I situationer som dessa så behöver barnen och deras familjer mer hjälp än vad som omfattas av fadderskapet. Det är i sådana situationer som vi samlar in extra pengar för de kritiska behov som finns.

Ändamål


Ge en gåva till de barn som ännu inte har någon fadder. Tack vare dessa gåvor kan de barn som saknar fadder ändå ta del av allt som erbjuds barn på våra Compassioncenters och få alla den hjälp de behöver.

Spädbarn som är födda i extrem fattigdom är oerhört utsatta och sårbara. Kvinnorna som bär barnen under sin graviditet är också utsatta och sårbara. Genom Compassions hälsoprogram för barns överlevnad ser vi till att både mammor och nyfödda får en bra start i livet.

Barn som växer upp i extremt fattiga områden saknar ofta tillgång till rent vatten. Varje år dör massor av barn på grund av bristen på rent vatten. Ger du pengar till Water of life bidrar du till att förse barn med rent vatten.

Ibland behöver extraordinära insatser sättas in snabbt. För att bäst kunna göra det har vi programmet Kritiska behov. Pengar från detta program används för att hjälpa barn som behöver extraordinär medicinsk hjälp snabbt, eller för att återställa efter till exempel en naturkatastrof.