Evangeliet och fattigdomen

Evangeliet är centralt i vårt arbete

Vad är fattigdom? Ibland riskerar vi tro att fattigdom är en rent materiell fråga…Det kan kännas enkelt att se det som ett enbart materiellt problem. Tankegången kan låta ungefär så här; "Om dessa människor bara hade tillräckligt med mat, vatten, utbildning eller hälsovård så skulle deras situation vara frid och fröjd." Det stämmer att fattigdom begränsar tillgången till dessa saker och det är viktigt att vi arbetar för att tillgodose dessa grundläggande behov och rättigheter.

Men fattigdom är långt mycket mer än ett materiellt problem. Fattigdom är faktiskt ett symtom på något djupare. Ett kristet sätt att säga detta på, är att vår värld är präglad av brustenhet eftersom, vår relation med Gud är bruten och i behov av helande. 

Fattigdomens andliga natur

Bibelns första kapitel visar skönheten i en skapelse som är en fullkomlig värld där Gud dagligen konstaterar att allt är gott (1 Mos 1:31.) Gud, mänskligheten och resten av skapelsen levde i en perfekt harmoni. Det var en värld där brustenhet eller fattigdom inte kunde existera. Det vill säga tills synden kom in i världen. I 1 Mosebok 3 ser vi att de första människorna väljer att göra uppror mot sin Skapare och börjar förstöra det som var gott i deras förhållande till Gud, varandra och världen omkring dem.

Fattigdom blir ett tydligt tillstånd

Där det en gång var harmoni mellan Gud, mänskligheten och skapelsen, fanns nu en dissonans. Den jord som nyss hade producerat både frukt och gröda i överflöd krävde nu både svett, slit och kamp (1 Mos 3:17-19).

Eftersom mänskligheten valde sin egen väg framför Guds väg så ser vi i världen runt oss konsekvensen av all denna brustenhet. Oavsett om det är miljöförstöring, exploatering, våld, fattigdom eller slaveri - allt lidande och alla orättvisor härleds ur denna mänsklighetens brustenhet och val som ledde till all den trasighet som vi ser i vår värld runt omkring oss. Detta kan låta dystert, men nu kommer de goda nyheter – evangelium.

En evig lösning på fattigdomen

Jesus kom till vår jord för att upprätta all denna brustenhet och återställa vår relation till Gud – detta gäller oss var os en. Både de utav oss som lever i materiell trygghet och för de som lever i materiell fattigdom. Samtidigt betyder det inte att Jesus lovar ett liv utan lidande. Vi lever fortfarande i en fallen värld.Men en dag skall vi få leva i en helt och fullt återupprättad skapelse tillsammans med Gud och helt utan fattigdom.

Detta säger oss att fattigdom har en andlig dimension - den är ett resultat av vår brustna relation till Gud - här finner vi i Jesus en evig lösning på vår låsning. Det kommer en dag då fattigdomen evigt är över. En dag kommer Jesus tillbaka och göra allting nytt (Uppenbarelseboken 21:1–7).

”Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta." Uppenbarelseboken 21:4

Detta är det hopp som vi ser fram emot - och allt vårt arbete riktar sig mot detta mål. För när vi förstår evangeliets förvandlande kraft börjar vi också söka förändring för de människor och samhällen som vi lever i.

Vi på compassion har med egna ögon sett evangeliets förvandlande kraft i fadderbarnens liv. Förvandlade människor förändrar också de samhällen som dom lever i. Över hela vår värld finns compassionbarn som växwer upp och förvandlar sina städer, byar, nationer och världen. Allt detta sker oavsett vilka omständigheter dessa människor kommer ur, för dettadrivs framåt av evangeliets förvandlande kraft.

För att verkligen befria barn från fattigdom måste vi alltså ta hand om dom fysiskt och materiellt men även andligt och därför samarbetar vi med lokala kyrkor som ger dem möjlighet att höra de goda nyheterna som adresserar själva roten till fattigdom och ger försoning och frälsning med Gud vår skapare.

Denna sida använder cookies. Läs mer