COVID-19

På grund av Covid-19 pandemin riskerar miljontals barn och familjer att hamna ännu djupare i fattigdom, vilket fråntar dem hopp för framtiden och många år av hårt arbete. Det uppskattas att ytterligare 27 miljoner människor kommer hamna i fattigdom till följd av pandemin vilket blir den första globala ökningen av fattigdom på över 20 år. 

AFRIKA

Även om COVID-19-siffrorna varit relativ låga i Afrika, uppskattar Världshälsoorganisationen att 6 av 7 COVID-19-fall aldrig upptäckts. Afrika har inte kommit undan pandemin - antalet människor som lever i extrem fattigdom i Afrika förväntas öka med omkring 8% till nära 520 miljoner av invånarna.

Klicka här för mer information om länderna i denna region

ASIEN

Ekonomin har börjat återhämta sig i Asien och Stillahavsområdet efter en stor ekonomisk chock till följd av COVID-19, men återhämtningen har varit utmanande på många håll. Fattigdomen i området slutade avta för första gången på 20 år. Världsbanken har uppskattat att så många som 38 miljoner fler människor riskerar att falla under fattigdomsgränsen, inklusive 33 miljoner människor som hade kunnat undkomma fattigdom om COVID-19 pandemin inte hade skett.

Klicka här för mer information om länderna i denna region

LATINAMERIKA

Latinamerika är det området som drabbats hårdast av Covid-19-pandemin. Fattigdom och extrem fattigdom har nått nivåer som inte setts på över 10 år till följd av pandemin. Trots pandemins stora påverkan förväntas ekonomin i Latinamerika förbättras snabbt.

Klicka här för mer information om länderna i Mellanamerika

Klicka här för mer information om länderna i Sydamerika

Denna sida använder cookies. Läs mer