Keytti

Ålder: 4 år
Kön: Flicka
Bolivia

Felipe

Ålder: 5 år
Kön: Pojke
Colombia

Yesenia

Ålder: 4 år
Kön: Flicka
El Salvador

Yohely

Ålder: 4 år
Kön: Flicka
Honduras


Rent dricksvatten är en lyx som många människor som lever i fattigdom inte har råd med. För att bekämpa detta problem har Compassion upprättat en fond i syfte att erbjuda vattenfilter som räddar liv.

  • Compassion har över 1.7 miljoner fadderbarn i 26 länder
  • Compassion samarbetar med över 6 400 församlingar
  • Läs mer om vår ekonomiska ansvarsskyldighet på vår internationella hemsida: 

http://www.compassion.com/about/financial.htm